Uložte si svoje meditácie

Eskalujúca situácia, neistota a obava z neznámeho nás dnes vo veľkej miere oberajú o energiu a vnútornú silu. A nielen to.

Rýchla doba a spôsob nášho doterajšieho života spôsobil, že sme stratili kontakt sami so sebou, s vlastnou mysľou a našou spiritualitou.

Preto ma nesmierne teší, že ste sa rozhodli nájsť cestu ako tento vzťah obnoviť a oživiť.

Meditácia je tisícročiami overený spôsob, ako nájsť rovnováhu medzi vonkajším a vnútorným svetom. 

Je to cesta, pomocou ktorej dokážeme posilniť vzájomný vzťah medzi telom, dušou a naším duchom a uvoľniť tak novú pozitívnu životnú energiu, ktorá nám umožní zdolať a zvládnuť čokoľvek. 

Súbor meditácií, ktoré Vám umožnia posilniť svoju myseľ ako aj telo si môžete stiahnuť pomocou týchto odkazov: 

  1. Meditácia "Tajomstvo Mysle Bohatých"
    Audio - Video
  2. Meditácia "Objav Svoju Silu"
    Audio - Video

Verím, že vďaka týmto meditačným cvičeniam sa ponoríte do hĺbky svojho vnútra a objavíte svoju nekonečnú silu.

Majte krásny deň

x
>